انتشار ویژه نامه پانزدهمين کنفرانس روابط عمومی ایران


4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199


همزمان با برگزاری پانزدهمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران در تاریخ 30 مهر 1397، ویژه نامه این کنفرانس با موضوع "سناریونگاری" منتشر شد.

 

به گزارش شارا این ویژه نامه 72 صفحه ای، به پرونده زندگی حرفه ای دکتر حسن بشیر استاد دانشگاه امام صادق (ع) اختصاص دارد.

 

پنجاهمین شماره فصلنامه کارگزار روابط عمومی «به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مهدی باقریان و با سردبیری زهرا بابازاده گان» با بهای 25 هزار تومان منتشر شد.