مدال روابط عمومی ایران

 

  مدال روابط عمومی ایران، عالی ترین نشان روابط عمومی (1392) در کشور است که هر دو سال یکبار (دوسالانه) به اثرگذارترین مدیر روابط عمومی اهدا می شود. اعطاء مدال روابط عمومی کارشناسان نیز از سال 1397 در دستور کار دبیرخانه کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران قرار گرفت.

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

حسن ربیعی

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف

سال: 1392
 

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199
 

سیدهادی میرباقری
مدیرکل روابط عمومی گروه پتروپارس
سال: 1394

 

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199


 رضا طاهری

رییس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

سال: 1396