قدردانی رییس فاپرو

  4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 بدینوسیله به طور رسمی و کتبا مراتب قدردانی خود را  از هر دوی شما و همچنین موسسه کارگزار روابط عمومی که شهر کوالالامپور را به عنوان مقصد توریستی و آموزشی روابط عمومی برگزیدید اعلام می دارم.

 

همه ما در فاپرو و موسسه روابط عمومی مالزی از همراهی و بوده با گروهی از متخصصان روابط عمومی ایران لذت بردیم.

 

ما اعتقاد داریم که تنها خانم و آقای باقریان می توانند موجب شوند که چنین برنامه ارزشمندی برای کارشناسان روابط عمومی ایران اتفاق افتد و ما امیدواریم که در آینده مجددا با شما همکاری داشته باشیم.

 

همچنین من به شخصه مایلم از درک مهربانانه و بلندنظری هر دوی شما که از آن لذت بردم  سپاسگزاری نمایم. در این میان من شخصا از آقای باقریان که معتقدم متفکری راهبردی و متخصصی است که استانداردهای عالی کاری را در نظر می گیرد درس های زیادی آموختم. همچنین مایلم از خانم باقریان که نقش طراز اولی را به عنوان هماهنگ کننده و مترجم  داشته تشکر نمایم که بدون مشارکت و همکاری ایشان این برنامه کامل و سودمند اجرا نمی شد. امیدواریم همه شرکت کنندگان دوره آموزشی فقط خاطرات خوب را به خانه هایشان برده باشند.

 

ما دعا می کنیم که خداوند متعال ایران و همه ایرانیان را در صلح و مصون نگهدارد. پاداش خداوند بر شما و همه خانواده شما.

 

 شمیم عبدل جلیلی

رییس فاپرو