ـ دبيركل كنفرانس: جناب آقاي دکتر مهدي باقريان رییس انجمن متخصصان روابط عمومی
ـ دبيرعلمي كنفرانس: جناب آقاي پروفسور حسن بشير استاد تمام دانشگاه امام صادق(ع) 

 

اعضاء کميته علمی(بر اساس حروف الفبا)

جناب آقای دکتر علیرضا ابوالفضلی نماينده و رييس محترم شعبه دانشگاه دارالحکمه کانادا در ایران

جناب آقای دکتر شهاب اکبريان عضو محترم هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

سرکار خانم دکتر مهدخت بروجردی عضو محترم هيات علمی دانشگاه علامه طباطبايی

جناب آقای دکتر محسن بنی هاشمی عضو محترم هيات علمی دانشگاه صدا و سیما

جناب آقای دکتر علی اکبر جلالی عضو محترم هيات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
جناب آقای دکتر علی دارابی عضو محترم هيات علمی دانشگاه صدا و سیما

جناب آقای دکتر علیرضا دهقان عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر حسن ربیعی مدیرکل روابط عمومی سازمان اوقاف و امورخیریه

جناب آقای دکتر طاهر روشندل اربطانی عضو محترم هيات علمی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر محمد سلطانی فر عضو محترم هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

جناب آقای دکتر رحمان سعیدی عضو محترم هيات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

جناب آقای دکتر سید وحید عقیلی عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و رییس دانشکده خبر
جناب آقای دکتر محمد مهدی فرقانی عضو محترم هيات علمی دانشگاه علامه طباطبايی

جناب آقای دکتر علی اکبر فرهنگی عضو محترم هيات علمی دانشگاه تهران
جناب آقای  دکتر اسماعیل قدیمی عضو محترم هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

جناب آقای دکتر هادی کمرئی مدرس روابط عمومی
جناب آقای دکتر مسعود کوثری عضو محترم هيات علمی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر علی اصغر کیا عضو محترم هيات علمی دانشگاه علامه طباطبایی 

جناب آقای استاد محمود مختاريان استاد پيشکسوت روزنامه نگاری و مدرس روابط عمومی

جناب آقای دکتر امیدعلی مسعودی عضو محترم هيات علمی دانشگاه سوره

جناب آقای دکتر داود نعمتی انارکی عضو محترم هيات علمی دانشگاه صدا و سيمای ج.ا.ا

جناب آقای دکتر سيد رضا نقيب السادات عضو محترم هيات علمی دانشگاه علامه طباطبايی

 

اساتید خارجی

جناب آقای دکتر محد زین محمد عضو محترم هیات علمی دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی

سرکارخانم شمیم عبدالجلیل عضو محترم هیات مدیره فاپرو

جناب آقای دکتر عبدالله عسکری استادیار ارشد دانشکده روزنامه نگاری سلیمان دمیرل دانشگاه آلماتی قزاقستان

سرکارخانم دکتر جمیله احمد دانشیار دانشگاه سینز مالزی
سرکارخانم منور سلطان مازومدارنایب رییس انجمن روابط عمومی هند
سرکارخانم خدیجه مختارزاده استاد دانشگاه اشراق ولایت هرات– افغانستان
جناب آقای محمد حمدان عدنان استاد دانشگاه سباح مالزي
جناب آقای شفیق بصری مدرس دانشگاه پارامادینا جاکارتا و کالج لندن روابط عمومی جاکارتا

جناب آقای پروفسور جیمز گرونیگ عضوهیات علمی دانشگاه مریلند آمریکا
جناب آقای میلنکو ژوریک، کارشناس ارشد و مشاور روابط عمومی و رییس جامعه مشاوران صربستان
جناب آقای گوپال سوتار، دانشیار موسسه ارتباطات مانیپال
جناب آقای زلیمیر کستوویچ، دکترای روابط عمومی با گرایش روابط عمومی در اداره های پلیس و استادیار مدیریت بحران

جناب آقای پروفسور اوجوال ك. چادهوری مدير مؤسسسه ارتباطات جمعی، پون (مدرسه عالی خبرنگاری هند)
سرکارخانم راسيلا حمزه مدير اجرايی روابط عمومی Spencer Azizul
جناب آقای مارک جان شيهان سردبير ژورنال روابط عمومی آسيا پاسيفيك
جناب آقای پروفسور کريس گالووی استاد روابط عمومی در دانشگاه مونا