معرفی کنفرانس
 

 

(از سال 1383)

 

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199


مقدمه
توسعه ارتباطات انسانی و توسعه انسانی ارتباط که شعار فلسفی و بنیادی کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران است روایت و حکایتی را بازآفرینی می کند که مخصوص جغرافیای در حد و مرز تعریف شده برای کشوری خاص نیست. این یک شعار صرف نیست بلکه رسالتی را متوجه انسانهای فعال در حوزه روابط عمومی می سازد که تداوم بخش خط سیر قافله سالاران ابنای بشر بودند. مسئولیت اجتماعی را گوشزد می کند که دقیقا در ذات و ماهیت روابط عمومی نمود و تبلور عینی یافته است.


«دین کراکبرگ» و «کنت استارک» نخستین کسانی بودند که در سال 1988 استدلال کردند «روابط عمومی باید تلاشی آگاهانه برای بازیافت و حفظ نوعی حس از اجتماع باشد. روشی برای مراقبت از دیگران و اهمیت دادن به آنها به منظور خلق جامعه ای انسانی تر و مبتنی بر همیاری بیشتر»؛ و اینگونه بود که چند سال بعد "کالبرتسون" و "نی. چن"، روابط عمومی ها را «هسته مشترک ارزشها و باورها و تعادل بخش میان حقوق و مسئولیتها و تصمیم سازی گروهی و گسترش دهنده ژرفای معانی عمیق انسانی خواندند.»


از اینرو متخصص روابط عمومی مهارت خود را صرف عامه مردم می کند و آنگاه که در هزار توی ابزارها و تکنیکهای ارتباطی نگاه ها و دست های یاری خواه، رو به سوی اهالی شهر ارتباطات دراز شده است، باید دست ها را گرفت و با تکیه بر مقدس ترین پیامهای ملکوتی، چراغ راه شد. می توان قاره هفتمی را در شمایل شبکه ای وسیع میان تمامی روابط عمومی های جهان ترسیم کرد و با هم افزایی، هم اندیشی و با ابتکار و امید، زندگی بهتر و در خور شان اشرف مخلوقات در عصر ارتباطات را آفرید.


توسعه جوامع بشری و بسط ارتباطات میان آدمیان از ابتدای تاریخ تاکنون، همواره دستخوش تحولات عظیمی شده که رسالت و اهداف نهادهایی همچون روابط عمومی را مضاعف ساخته است.

روابط عمومی؛ شیوه های انسانی ارتباط و بستر توسعه انسانی
روابط عمومی یا هنر هشتم حوزه ای از ارتباطات است که بیش از پیش و در سطح گسترده جهانی مورد توجه اندیشمندان، پژوهشگران و کارشناسان قرار گرفته است. این حوزه رو به رشد، با گسترش تکنولوژیهای ارتباطی و نیازهای سازمانی به ارتباط فعال تر و تعامل گسترده تر با مردم برای انتقال تولیدات مختلف در حوزه های گوناگون مورد توجه انسان، توسعه ای روز افزون یافته است. این توسعه، با گسترش جهان مجازی، به انقلابی فراگیر تبدیل شده است که این هنر را وارد عرصه های گوناگون زندگی کرده است.


کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران از همان آغاز تلاش کرده بود که دو جنبه مهم علمی و کاربردی را پوشش دهد. به همین دلیل ما در همه کنفرانسهای قبلی هر دو جنبه را به شکل جدی با همکاری اساتید دانشگاهها، مدیران، پژوهشگران و کارشناسان روابط عمومی داشتیم. البته تحولات علمی و پیشرفتهای ایجاد شده در حوزه های کاربردی روابط عمومی در سطح جهان و البته در سطح ایران، ضرورت توجه بیشتر و گسترده تر به مسائل و جنبه های علمی این حوزه را می طلبد.


در این زمینه باید تاکید کرد که حوزه توسعه انسانی از حوزه های مهمی است که باید روابط عمومی ها که بیشترین ارتباط را با این حوزه دارند و عملا روابط آنها بر پایه ارتباطات انسانی برقرار می شود، توجهی عمیق تر به توسعه این روابط داشته باشند. این مساله نه تنها می تواند به مقالات و تحقیقاتی که به کنفرانس ارائه شد جهت گیری های لازم را بدهد، بلکه مهمتر از آن جریان سازی لازم را در این زمینه در سطح کشور ایجاد کرد. این جهت گیری نه فقط می تواند بر غنای علمی این حوزه بیفراید، بلکه می تواند از نظر کاربردی و عملیاتی نیز راهکارهای مناسب و عملی را در برابر کارگزاران و کارشناسان روابط عمومی ها بگذارد.

یک فرصت ایده آل برای تمرین «روابط عمومی خلاق و نوآور»
در میان تغییرات غیر قابل پیش بینی و پر سر و صدا در صنعت هنرهشتم، اصول اولیه اي كه هدف متخصصان روابط عمومی، به انجام رساندن آنهاست، اغلب نادیده گرفته مي شود. هنگامی که احساس می کنید گیر كرده ايد، توقف كنيد و پیشرفت خود را ارزیابی نمائيد: در مورد آنچه كه در حال تلاش برای رسيدن به آن هستيد، فکر کنيد. در اين گردباد ارائه نتایج، برخی از اصول روابط عمومی اغلب فراموش مي شوند.


تغییر، يك مقدار ثابت، و مترادف با نوآوری است و در هر كجا و هر زماني اتفاق می افتد، به ویژه در روابط عمومی. به عنوان یک کارگزار روابط عمومی، هيچ چيزي هرگز مهمتر از اين مسئله نبوده است که نسبت به تغییر و ظهور روندها و فرصت ها، فكري باز داشته باشيم و نسبت به شيوه هاي ارتباطي اخلاقي، صادقانه و محترمانه، که براي روابط عمومي ها به منظور رسيدن به درك متقابل، تحقق اهداف سازماني و خدمت به منافع عمومي، بسيار مهم هستند حساس و مسئولیت پذیر باشیم.


ما با استفاده از روابط عمومی خلاق و نوآور و شیوه های تکنیکی پیشرفته، می توانیم این برهه از تغيير را هدايت نماییم. اين کنفرانس موفق به کسب شهرتي به عنوان کنفرانس برتر در حوزه روابط عمومی، و همچنین به دليل نوآوری، خلاقیت و ارایه تفکري جدید که سبب پيشرفت و جلو بردن عملكرد شاغلان در این حوزه شده می باشد.

برنامه ریزی سناریو در روابط عمومی
تغییر و توسعه واقعی روابط عمومی مستلزم تغییر در نگرش و اصلاحات کامل در سراسر سیستم برنامه ریزی سنتی و بازسازی آن متناسب با شرایط عصر اطلاعات و اقتضائات سناریونگاری - که منجر به حرفه ای گری می شود- است. این تغییر امروزه ضروری است، زیرا کسانی که می خواهند از مزایای سناریونگاری (برنامه ریزی بر پایه سناریو) در عرصه هنرهشتم بهره ببرند قبل از هر چیز باید بدانند و یاد بگیرند که چگونه می توان از این پتانسیل عظیم بالقوه برای تغییر و توانمندسازی خود و روابط عمومی و در یک کلام، سعادتمندی جامعه استفاده کنند.


"برنامه ريزي بر پايه سناريو روشي منظم و منضبط است که از آن براي کشف نيروهاي پيشران کليدي در متن تغييرات شتابان، پيچيدگي هاي فوق العاده و عدم قطعيت هاي متعدد استفاده مي شود. از طريق اين روش، رهبران و مديران با نگاه به رويدادهاي غير منتظره در آينده و درک عميق پيامدهاي احتمالي آنها، چندين داستان يا روايت متمايز درباره آينده هاي ممکن را کشف و "تعريف" مي کنند.


اين سناريوها ابزاري براي نظم بخشيدن به بينشها و استنباط هاي رهبران و مديران هستند. مقصود از تعريف سناريوها انتخاب فقط يک آينده مرجح و آرزوي به حقيقت پيوستن آن و يا پيدا کردن محتمل ترين آينده و سعي در تطبيق با آن نيست، بلکه قصد اصلي برنامه ريزي بر پايه سناريو، اتخاذ تصميم هايي استراتژيک است که براي "همه آينده هاي ممکن" به اندازه کافي خردمندانه و پابرجا باشند.


اگر هنگام تدوين سناريوها تفکر جدي صورت بگيرد، آنگاه اصلا مهم نيست که در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد، زيرا دولت، شرکت يا سازمان در مقابل "هر اتفاقي" آماده است و مي تواند بر مسير اتفاقات آينده تاثير گذار باشد. در برنامه ريزي برپايه سناريو تلاش مي شود بر اساس فهم دلالت هاي انتخاب هاي امروز، راههاي اثرگذاري بر پيامدهاي آتي اين انتخاب ها در آينده کشف شوند."


سناریوها در حوزه برنامه ریزی روابط عمومی، مجموعه ای از مفروضاتی هستند که شیوه هایی را که ممکن است در آینده تغییر و رشد کند، بررسی می کند. آنها ساختاری را برای پیش بینی نیازهای بالقوه و همچنین گزینه های احتمالی سیاست های آینده ارائه می دهند.


با تجزیه و تحلیل تغییرات و پيچيدگيهاي فوق العاده و عدم قطعيت هاي متعدد و درک عميق پيامدهاي احتمالي آنها، ذینفعان می توانند بهتر درک کنند که چگونه این نیروها به طور بالقوه بر مقیاس کلی توسعه در روابط عمومی و تثیت جایگاه حرفه ای آن در حوزه های مختلف سازمانی، اجتماعی و اقتصادی تاثیر می گذارد.


راههای بسیاری برای اجرای برنامه ریزی سناریو وجود دارد، اما چند عنصر کلیدی وجود دارد که باید در همه موارد در نظر گرفته شود:
• استفاده از سناریوها برای مقایسه و تحلیل تعاملات بین عوامل متعدد.
• تجزیه و تحلیل نحوه استفاده از سناریوهای مختلف که می تواند بر آینده روابط عمومی تاثیر بگذارد.
• شناسایی استراتژیهای احتمالی که منجر به دستیابی به عناصر مورد نظر در شرایط آینده می شود مورد بررسی قرار می گیرد.
• مشارکت شاغلان روابط عمومی در طول فرایند.

 

 قرن بیست و یکم، سناریوهای تازه و متعددی را معرفی کرده است که ما در این سناریوها ملزم به جستجوی رویکردها، استراتژی ها و روش های خلاق و نوآورانه برای برقراری ارتباط با مخاطبان خود هستیم. طرح های عام و بدون هدف گیری مخاطبان مشخص، دیگر موثر نخواهند بود.
 

آغازین کنفرانس روابط عمومی ایران
کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران از سال 1383 توسط موسسه کارگزار روابط عمومی برگزار می شود. در حال حاضر کنفرانس بین المللی روابط عمومی سرآغاز خیزش، رنسانس و شکوفایی بسیاری از جریان های فکری روابط عمومی و مبتکر و پیشگام ارتباطات بین المللی در ایران است که پس از چهارده سال تلاش بی وفقه بسترهای مهمی برای اعتلای روابط عمومی ایران فراهم نموده است و به شاغلان این حوزه کمک کرده است که درک عمیق تری از وضع و وزن امرور صنعت روابط عمومی در جهان داشته باشند و برای آنها پلی ساخته که فرصت های جدیدی بدست آورند.

 

جامعه روابط عمومي کشور پس از 55 سال با برگزاری اين کنفرانس ، گام های مهم و مملوسي در راستای آگاهي کارشناسان و دانشجويان از روند جهاني شدن روابط عمومي و موقعيت فعلي آن در کشورهاي پيشرفته ، تحقيقات و آخرين تحولات در اين زمينه، ايجاد بستری مناسب براي ارايه توانمدی های روابط عمومي کشور و تجلي استعدادها و ايجاد تعامل و برقراري ارتباطي دو سويه و پويا ميان متخصصان داخلي و متخصصان تراز اول روابط عمومي در جهان برداشته است.

 

موسسه کارگزار روابط عمومي بسيار خرسند است که ميزباني اين رويداد تاريخي را به عهده دارد و در ارتقاء و اعتلای حرفه روابط عمومي سهيم است.

 

"دکتر کاظم معتمدنژاد" پدر ارتباطات نوین ایران، حضور پر شور روابط عمومی ها در این کنفرانس را نشان دهنده میزان اهمیت آن دانسته و گفت:"شما برای اولین بار توانسته اید جنبه های مثبت ایران را به جهان معرفی کنید، کاری که وزارت امور خارجه هم نتوانسته به خوبی انجام دهد. وی افزود: "به عبارت دیگر، شما راه ده ساله را یک ساله طی کرده اید.

"جان ساندرز" مدیرعامل فلیشمن هیلارد و با تجربه 20 ساله در صنعت ارتباطات و روابط عمومی به عنوان مدیر روابط عمومی دو شرکت مهم و صاحب نظر برجسته این علم در اولین کنفرانس حضور داشت و این کنفرانس را یک انقلاب در زمینه روابط عمومی در کشور ایران دانست و ضمن تبریک به دست اندر کاران این کنفرانس گفت:"اگر روابط عمومی درباره واقعیت است، پس واقعیت دقیقاً همان چیزی است که روابط عمومی بیان می کند. "ساندرز" افزود:"شما مطالب زیادی برای گفتن دارید، سعی کنید این مطالب را به گوش افراد آن سوی مرزها برسانید تا جهان به سوی آرامش بیشتری پیش برود."

"هارون سوگیج" نایب رئیس و مدیر عملیاتی شبکه SACCS و TRACCS در عربستان سعودی، توجه به پیشکسوتان و بنیانگزاران ارتباطات نوین و روابط عمومی را نشانگر بلوغ روابط عمومی در ایران دانست و افزود:"این موضوع می تواند سرمشق نسل جدید متخصصان روابط عمومی باشد."

"لولا زقلمه" متخصص پر تجربه روابط عمومی و بازاریابی و رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی(IPRA ) که از کشور مصر در این کنفرانس شرکت کرده بود اظهار داشت:"این کنفرانس تجربه ای فراموش نشدنی برای من بود تا درباره ایران و صنعت روابط عمومی آن بیشتر بیاموزم." وی اظهار امیدواری کرد روابط عمومی ایران در مناسبـــات آینده ایپرا نقش عمده تری ایفا کند.

 

روابط عمومی های پیشرو، توسعه اقتصادی و برون سپاری
اقتصاد و قدرت تجاری روابط عمومی در چند سال اخیر به یكی از چالش های اصلی كارگزاران روابط عمومی تبدیل شده است. در این دنیای جدید، كارگزاران روابط عمومی با استفاده از ایده های نو، انعطاف پذیری، سرعت عمل، كارآیی، اثربخشی و رقابت پذیری (به عنوان الزامات سازمان های واكنش سریع FRO)، چشم انداز فعالیت فرد را تغییر داده اند و روابط عمومی ها جایگاه خود را در اقتصادهای نوظهور پیدا كرده اند. آیا ما از قدرت تاثیرگذار حرفه خود در این زمینه آگاه هستیم؟

 

اکنون زمان آن فرا رسیده است تا برای حضور در هزاره بعدی مدل تجاری جدیدی را برای روابط عمومی ایجاد نماییم. مدل های تجاری موجود که شرکت های روابط عمومی در سراسر دنیا از آن بهره می گیرند، علی رغم سودآور بودن- در جهان به سرعت در حال تغییر- جایی نخواهند داشت. با بهره گیری از این مدل های غیرکارآمد ما بسیاری از کسانی را که احتمالاً می توانستند مشتری ما باشند از دست می دهیم. ارایه مدل های تجاری جدید، خاص روابط عمومی هیچ کشوری نیست و باید همه کشورها که از دانش و هنر روابط عمومی بهره می برند به فکر آفرینش ایده های جدید برای ارایه الگوهای نوین روابط عمومی کارآمد باشند.

 

ارزیابی اثربخشی روابط عمومی
ارزیابی اثربخشی روابط عمومی، از اموری است که باعث پویایی، تحول و نوآوری در روابط عمومی خواهد شد. کارگزاران روابط عمومی برای ارزیابی اثربخشی خود می توانند روش های مختلف اندازه گیری و ارزیابی را مورد استفاده قرار دهند. در حالی که بیشتر اصول نظری بر یک راه حل برای همه چیز تاکید دارند، گزینه هایی نیز وجود دارند که راه حل های متفاوت و احیاناً بهتری را ارایه می دهند.

 

یکی از کلیدهای روابط عمومی موفق، تحقیقات است که از طریق آن می توان به ارزیابی موفقیت ها و شکست های احتمالی روابط عمومی پرداخت.

 دموکراسی و جهانی شدن پایه های اولیه روابط عمومی استراتژیک
نقش روابط عمومی در کشورهای غیر دمکرات نسبت به کشورهایی که دموکراسی بر آن ها حاکم است، کمتر استراتژیک است. پدیده جهانی شدن در بسیاری از کشورها تغییراتی را در روابط عمومی طلب می کند. روابط عمومی نیز با توسعه افکار عمومی رونق می گیرد و شکوفا می شود و می توان گفت: تنها جوامع چندگانه، می توانند محیط مناسب را برای روابط عمومی استراتژیک فراهم آورند.

 

در شرایطی که سیاستمداران برای جلب اعتماد مردم با یکدیگر رقابت می کنند، دموکراسی و جهانی شدن پایه های اولیه روابط عمومی استراتژیک نهاده می شوند.

 

رهبری، توانمندسازی و هدایت منابع انسانی با رویکرد انسانی روابط عمومی
در بسیاری از سازمان های پیشرو، بحث مدیریت منابع انسانی جای خود را به رهبری منابع انسانی داده است، زیرا ویژگی های رهبری به مراتب از خصوصیات مدیران، شاخص تر و کارآمدتر است.

 

مهمترین تفاوت بین رهبر و مدیر در این است که مدیر مقامش را صرفاً با تفویض یک حکم به دست آورده است، اما رهبری متعالی است که در راستای ویژگی های بارز یک فرد معنا پیدا می کند. لذا رهبری یک باور؛ یک شخصیت؛ یک عادت؛ یک نگاه و یک عشق به انسان هاست. لذا یک رهبر توانمند الزاماً یک مدیر لایق خواهد بود، اما یک مدیر ممکن است ویژگی های یک رهبر را نداشته باشد.

 

این اصل که "هر کسی را بهر کاری ساختند" از اصول پذیرفته شده مدیریت منابع انسانی در سازمان های پیشرو است.

 

سازمان های پیشرو با به کارگیری رویکردها و روش های علمی، تلاش می کنند تا افراد را از نظر قابلیت ها با مهارت ها، علایق و استعدادها؛ بهتر؛ دقیق تر و عمیق تر بشناسند و مناسب ترین نقش ها؛ شغل ها و مسئولیت ها را به هر کس واگذار کنند. "مدیریت قابلیت ها" رویکرد رایج و موثری است که در دهه های اخیر در اغلب سازمان های موفق جهان به کار گرفته شده و کارآیی خود را به اثبات رسانده است.

 

در چارچوب این رویکرد، ابتدا مدل یا فهرستی از قابلیت های لازم برای تصدی موفق یک شغل یا نقش سازمانی (برای مثال؛ مدیر روابط عمومی) تولید و تدوین می شود و سپس با بکارگیری رویکرد و روش معتبری به نام مرکز ارزیابی به ارزیابی کاندیداهای تصدی آن شغل و نقش می پردازند تا از اتخاذ بهترین تصمیم در زمینه های استخدام؛ انتصاب؛ ارتقاء و آموزش نیروی انسانی اطمینان حاصل شود.

 

مشاغل موجود در حوزه "روابط عمومی" از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردارند و افرادی که در این مشاغل و نقش ها قرار می گیرند باید از قابلیت ها و مهارت های خاصی در زمینه ارتباطات؛ رسانه؛ اقناع افکار عمومی؛ اطلاع رسانی؛ اطلاعات و تحلیل های محیطی؛ شم سیاسی و دیگر مهارت های ادراکی و انسانی برخوردار باشند.

 

مسئولیت اجتماعی

طی دهه های اخیر، مفهوم مسئولیت اجتماعی بنگاه ها، در بسیاری از محافل علمی، سیاسی و اقتصادی به دغدغه مهمی در مدیریت، بازاریابی و سرمایه گذاری در کشورهای پیشرفته تبدیل شده است. در این میان نقش رهبران سازمان ها، مدیران ارشد و به ویژه مدیران روابط عمومی در پرداختن به مسئولیت های اجتماعی، نقش اساسی و قابل توجه است. امروزه، مسئولیت اجتماعی بنگاه ها نه تنها بخش مهمی از ادبیات و فرهنگ مدیریت را به خود اختصاص داده است. همچنین این موضوع، مورد بحث آکادمی ها، مجامع حرفه ای، سازمان های غیردولتی، مصرف کنندگان، کارکنان، سهامداران و سرمایه گذاران قرار گرفته است.

 

مدینه فاضله روابط عمومی

اگر یك چالش حتمی و مسلم پیش روی روابط عمومی های پیشرو در سازمان ها، شركت های دولتی و خصوصی در سراسر كشور وجود داشته باشد، آن چیزی نخواهد بود جز مدیریت! چگونه روابط عمومی كشور را در این چالش بزرگ یاری كنیم؟


كاربرد مدیریت تخصصی و حرفه ای در سازمان های پیشرو، یكی از رویاها و آرزوهای هر كارگزار روابط عمومی است این كار نه تنها به مهارت و تخصص روابط عمومی بها می دهد، بلكه از طریق افزایش اثربخشی و بهره وری، تاثیری پایه ای را منجر خواهد شد و بستر تحقق اهداف سازمانی را بیش از پیش فراهم می سازد. آیا این همان مدینه فاضله روابط عمومی نیست؟


به آینده جدید خوش آمدید

فن آوری و ارتباطات از راه دور سبب هموار و یكدست شدن دنیا شده است و كارگزاران روابط عمومی در سرتاسر دنیا به تدریج درمی یابند كه دنیا تا چه حد وسیع شده است. آیا آمادگی لازم را دارید تا خود را با این تغییرات وفق دهید؟


رسانه ها دیگر مانند سابق عمل نمی كنند، فن آوری و كانال های جدید دائما در حال رشد و تكامل هستند. از یك به انبوه و از ارتباطی بی كنش به ارتباطی تعاملی و یك به یك. این موضوع تعریف جدیدی از نقش و حوزه روابط عمومی به دست می دهد، آیا آمادگی لازم را برای رشد و بالندگی در این محیط ارتباطی جدید دارید؟


به آینده جدید خوش آمدید، آینده ای كه هم اكنون حاضر است! آینده ای كه در آن بهترین روش دیگر جایی نخواهد داشت. برای این كه از آن چه در گذشته بهترین بود، بهتر باشیم، باید روش بعدی را شروع كنیم. روشی كه به شما امكان می دهد تا در این آینده جدید برتری یابید.

 

در دنیایی كه با فن آوری پیشرفته امروزی متحول شده است، گفتگوی چهره به چهره جای خود را به گفتگوی از راه دور، پست الكترونیكی، پیام كوتاه، چت روم، وبلاگ، پادكست، و ... رسانه های جدید و شبکه های اجتماعی داده است.


با فراموش كردن قوانین قدیمی ارتباطات و شتافتن به سوی تحولات، كارگزار روابط عمومی نیازمند یك كتاب جدید قوانین خواهد بود. ارتباط چگونه تغییر می كند و به چه شكلی درمی آید؟ فرصت ها و چالش های پیش روی كارگزاران روابط عمومی چیست؟

 

در این دنیا كه با پدیده جهانی شدن روبرو است، ارتباطات باید به صورت محلی- جهانی باشد- پیام های جهانی با تفاسیر محلی- یك پیام و هزاران ابزار. نیازمندی ها و تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حضور روابط عمومی های پیشرو در فرآیند جهانی شدن چگونه بررسی و تحلیل می شود؟

 

ماموریت کنفرانس
کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران به عنوان یک محصول علمی و فرهنگی، بقاء‌ خود را بر نوآوری و تغییر بنا نموده است. بدین منظور ساختار، محتوا و نوع اجرای کنفرانس با هدف افزایش اثربخشی و کارایی نسبت به محیط انعطاف نشان می دهد.


کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران مرکز تبادل و تعامل اندیشه و مجمعی برای هم افزایی فکری بوده و به دنبال ایجاد فرصتی برای ارائه راه کارهای عملی است. هدف کنفرانس، گردآوری استادان، محققان، مدیران، کارشناسان و دانشجویان روابط عمومی برای توسعه دانش علمی و عملی هنرهشتم و درک واقعی تحولات جهانی و ملی برای توسعه روابط عمومی در سازمانهای دولتی و خصوصی است و تلاش دارد فرصتی را فراهم آورد تا تبادل اندیشه و تولید فکر میان صدها نفر از صاحبنظران روابط عمومی با کارشناسان و مدیران این حوزه صورت پذیرد.

ویژگی های کنفرانس
وقتی سخن از انسان و خدمت به اشرف مخلوقات به میان می آید، بلادرنگ مفاهیم متعالی و آرمانی به ذهن متبادر می شود که همسویی عمیقی با فلسفه و ماهیت وجودی نهاد روابط عمومی دارد. مردمداری و نکوداشت خلق و حظ وافر نهفته در دست گیری و رشد انسانها در حوزه های مختلف، منبعث از حرکت رو به تکاملی است که از گیرندگان و دریافت کنندگان پیام وحی آغاز و تداوم آن با تولید کنندگان پیامهای عصر حاضر در جوامع بشری دنبال می شود؛ راهی دشوار که به کمک ابزارها و فنون جدید می توان با تاسی از بزرگان آسمانی و غیرآسمانی، خدمت به انسانها را تلالویی دیگر بخشید.


کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با شعار توسعه ارتباطات انسانی و شیوه های انسانی ارتباط، در حقیقت بازخوانی و یادآوری فلسفه نهاد ارزشمندی است که خدمت به انسان در ذات وجودی و تاسیسی آن نهفته شده است. پس می توان حضور شکوهمندانه معتبرترین دانشگاههای کشور در این رویداد بزرگ را ناشی از درک عمیق آنها نسبت به اهمیت و ارزشمندی حرفه و صنعت روابط عمومی قلمداد کرد.


در کمیته علمی کنفرانس که از ارکان مهم و حیاتی بشمار می رود، دانشگاههایی همچون دانشگاه تهران، علامه طباطبایی، صداوسیما، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه سوره و دانشگاه امام صادق (ع) که سرآمدان آسمان بلند علم و دانش کشور هستند با عضویت روسا و مدیران دانشکده ها و گروههای ارتباطات، برگ زرینی را بر اوراق گران مایه کنفرانس افزودند.


این کنفرانس که از سال 1383 با حضور بیش از 5700 نفر از مقامات بلند پایه کشور، مدیران ارشد وزارتخانه ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استادان، مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمانهای دولتی و خصوصی، استادان دانشگاهها و مراکز علمی و میهمانان داخلی و خارجی برگزار شده است، در سالهای آینده، بالنده تر، با شکوه تر و گسترده تر از هر سال در جهت علمی تر و کاربردی تر ساختن روابط عمومی در کشور برگزار گردید.

 

شرکت فعال و حضور چشمگير کارگزاران روابط عمومي در کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران، نمايانگر تداوم پويايي و اهميت جايگاه روابط عمومي و گسترش فعاليت هاي اين صنعت و توسعه دامنه بکارگيري امکانات فناوري در عرصه هاي مختلف روابط عمومي است. ارتقاي سطح کيفي مقالات و حضور فعال اساتيد و دانشگاه هاي معتبر کشور در کنار حضور فعال مديران و کارشناسان روابط عمومي از نکات بارز و قابل توجه کنفرانس بين المللي روابط عمومي است. اين ميزان حضور در هفت سال گدشته با وجود تمامي دشواري ها کمتر قابل پيش بيني بود.

نظرات مثبت و منفي اغلب شرکت کنندگان خود بيانگر رشد کيفي برنامه هاي کنفرانس است و در عين حال از کاستي ها و کمبودهاي برنامه و انتقاداتي که مدنظر داشتند با علاقمندي صحبت مي کردند. بارزترين بازخورهاي مثبت به ارتقاي سطح کيفي مقالات، افزايش پانل هاي تخصصي، سطح کيفي سخنرانان مدعو، گسترش فضاي نقادي و پرسش و پاسخ و بهبود کيفي اجرايي آن مربوط است. در کنار بهبود کيفي مقالات ارايه شده، انتقاداتي نيز به محتواي برخي مقالات ارايه شده از سوي حاضرين وارد گرديد که ضرورت اعمال حساسيت بيشتر در کنفرانس هاي آينده را گوشزد مي نمود.

برخي نيز از ضرورت توجه به مواردي که در اين کنفرانس ديده نشده و يا کم توجه شده بود ابراز نارضايتي مي کردند. به عنوان مثال پانل هاي موضوعات کاربردي بيشتري را درخواست مي نمودند و يا علاقمند بودند که موضوعات خاصي که در اين کنفرانس ديده نشده بود مطرح شوند. در کنفرانس هفتم اين موضوع مورد توجه برگزارکنندگان قرار گرفت.

در عين حال به طور طبيعي اختلاف سليقه ها هم جلب نظر مي نمود. به اين ترتيب که برخي سخنرانان که به شدت مورد توجه تشويق قرار مي گرفتند، از نظر گروهي ديگر از شرکت کنندگان در اولويت هاي پايين تري ارزيابي مي گرديد. همين اتفاق در مورد سايرين هم مصداق داشت.

يکي از فرصت هاي ارزنده کنفرانس، بهره گيري از نقطه نظرات و پيشنهادات سازنده اي است که با علاقمندي ازسوي شرکت کنندگان ارايه گرديد. مديران و کارشناسان روابط عمومي سازمان ها و نهادها و به ويژه اساتيد و دانشجويان پرتلاش کشور برگزار کنندگان را با موجي از نقطه نظرات ارزشمند خود مواجه ساختند. هرچند که برخي از آنها در نظر اول و حداقل کوتاه مدت خارج از توان اين کنفرانس به نظر مي رسيد ولي بسياري از آنها براي ارزيابي و استفاده در آينده ثبت گرديد.


برخی روسای جمهور، روسای مجلس، نمایندگان مجلس، وزراء، مشاورین رییس جمهور، روسای سازمانها، مدیران عامل بانکها و شهرداران پایتخت، با حضور خود، این کنفرانس را مورد عنایت قرار دادند.

کنفرانس موفق بود ...
ما معتقد هستیم کنفرانس موفق عمل کرد زیرا:
 توانست مشارکت ده ها دانشگاه و موسسه علمی داخل و خارج از کشور را بدست آورد.
 توانست همکاری بسیاری از اساتید و متخصصان ایرانی حوزه روابط عمومی را در این کنفرانس جلب نماید.
 توانست منشورهای اخلاقی، رسانه و روابط عمومی و خلاقیت را تهیه و ارائه نماید.
 توانست ادبیات مربوط به حوزه روابط عمومی را غنی تر در معرض علاقمندان قرار دهد.
 توانست منشاء تحولات مهم روابط عمومی از جمله رویدادهای مشابه باشد.
 توانست زمینه حضور بزرگترین دانشمندان روابط عمومی از جمله پروفسور جیمز و لاریسا گرونیگ و رهبران انجمن های مطرح و بنام روابط عمومی جهان را برای نخستین بار به ایران فراهم نماید.
 توانست زمینه برگزاری دوره های آموزشی روابط عمومی ایران در خارج از کشور را فراهم نماید که هفت دوره آن در مالزی و هند برگزار شد.
 توانست برای نخستین بار اعتبارنامه متخصصان روابط عمومی(APR) را برای روابط عمومی ایران به ارمغان بیاورد.
 توانست ایده برگزاری نخستین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی و تاسیس انجمن جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی را در ایران و خارج از کشور اجرایی نماید.
 توانست جدیدترین مباحث حرفه روابط عمومی و الگوهای مطرح را توسط اساتید و صاحب نظران برجسته جهان و ایران عرضه نماید.
 توانست زمینه و بستر آشنایی با فناوری های نوین روابط عمومی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه بهره مندی و بهره وری از آن را افزایش دهد.
 توانست بیش از 7500 نفر از مدیران و کارگزاران روابط عمومی را در کنار هم قرار دهد.
 توانست توانایی ها و پتانسیل های بخش خصوصی در برگزاری کنفرانسها و گردهمایی ها و حرکت های بین المللی در راستای همکاری هرچه بیشتر روابط عمومی ها با مشارکت ارگان ها و دستگاه های دولتی را به اثبات برساند.
 توانست جایگاه روابط عمومی در ایران را برجسته تر نماید.
 توانست فرصت مناسب و ارزشمندی را برای هماهنگی و تعامل مناسب روابط عمومی و مدیران و کارگزاران ایرانی با همدیگر فراهم نماید. و...

برخی دستاوردهای دیگر کنفرانس روابط عمومی
- دریافت اولین و آخرین اعتبارنامه بین المللی متخصصان روابط عمومی در ایران (تا سال 1397)
- انتشار فصلنامه "کارگزار روابط عمومی"
- پایه گزاری "انجمن جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی" به عنوان مبدع و هیئت موسس و هئیت مدیره این انجمن
- برگزاری و مشارکت در برگزاری اولین و دومین "کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی" در مالزی و ایران
- دریافت نخستین و آخرین "جایزه ممتاز جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی" از دست نخست وزیر مالزی
- پایه گذاری نخستین انتشارات تخصصی روابط عمومی در ایران
- انعقاد تفاهم نامه با کمپانی گلوبال تائیتیم (ترکیه)
- انعقاد تفاهم نامه با موسسه روابط عمومی مالزی
- انعقاد تفاهم نامه با انجمن روابط عمومی اندونزی
- انعقاد تفاهم نامه با آکادمی بازاریابی کره جنوبی
- برگزاری هفت دوره آموزشی روابط عمومی در مالزی
- برگزاری نخستین "نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای روابط عمومی ایران"در مجلس شورای اسلامی
- پایه گذاری شبکه ای ازخدمات متنوع و موثر در حوزه روابط عمومی
- راه‌اندازی نخستین "شبکه اطلاع‌رسانی روابط عمومی ایران" شارا: www.shara.ir
- تهیه، تنظیم و انتشار نخستین «سرود روابط عمومی» در ایران
- مدیریت ترجمه و انتشار دایره المعارف روابط عمومی در دو جلد نفیس
- مدیریت ترجمه و انتشار نخستین فرهنگ جامع روابط عمومی در ایران
- بنیانگذاری جایزه دکتر حمید نطقی پدر روابط عمومی ایران (1383)
- برگزاری دومین دوره جوایز ممتاز جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی توسط موسسه کارگزار روابط عمومی/ 18
آذر 1391
- راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران به عنوان تنها سایت دو زبانه روابط عمومی در ایران (ICPR)
- برگزاری نخستین دوره آموزشی اینترنت در روابط عمومی ایران
- برگزاری نخستین همایش بین‌المللی روابط عمومی دو (PR 0.2)
- برگزاری نخستین همایش زن و روابط عمومی/ 17مهرماه 1392
- برگزاری نخستین همایش بررسی نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری/ 25مردادماه 1394
- پیشنهاد و بنیانگذاری “نشان عالی روابط عمومی” و برگزاری چهار دوره آن در تالار وحدت با همکاری انجمن متخصصان روابط عمومی ایران
- انتشار نخستین تمبر روابط عمومی در ایران (1383)
- انتشار کتاب «استانداردهای روابط عمومی»/1392و جلد دوم در سال 1394 و جلد سوم 1396.
- ارایه نخستین گواهی‌نامه بین‌المللی روابط عمومی به شرکت‌کنندگان اولین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی در ایران (1383)
- برگزاری چهار دوره همایش و جشن روابط عمومی در تالار وحدت با همکاری انجمن متخصصان روابط عمومی/1392
- برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز تولد صنعت روابط عمومی در جهان در ایران
- برگزاری پانزده دوره کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران (از سال 1383 تا سال 1397)
- برگزاری نخستین رخداد روابط عمومی ایران (15 شهریور 1395)
- برگزاری دومین رخداد روابط عمومی ایران (25 اردیبهشت 1397)
- انجام بیش از 80 پروژه پژوهشی و مشاوره‌ای
- انتشار بیش از 80 عنوان کتاب علمی
- برگزاری بیش از 100 عنوان کارگاه آموزشی
- مدیریت بیش از 20 واحد روابط‌عمومی و...

تقدیر از شما
خداوند را بسیار شاکریم که به ما قدرت خلق ایده برگزاری اولین و بزرگترین رویداد علمی و تخصصی روابط عمومی در ایران (1383) را داد؛ رویدادی که توانست در حوزه های مختلف روابط عمومی منشاء بسیاری از رویدادها و تحولات دیگر در کشور باشد و بیش از هزاران نفر از علاقمندان و مدیران و کارگزاران روابط عمومی را گردهم آورده و فرصت تبادل افکار و ایجاد ارتباط بین آنها را فراهم نماید.


تجربیات بیش از 320 نفر از متخصصان، استادان، صاحب نظران و کارشناسان روابط عمومی داخلی و خارجی از طریق ارایه سخنرانی و مقاله و دوره آموزشی در اختیار حاضرین در کنفرانس قرار گرفت تا نقطه عطفی باشد در جهت شکوفایی روابط عمومی کشور که هنوز در دام شیوه های سلیقه ای و محافظه کارانه گرفتار است و برنامه ریزی مدونی برای پویا کردن آن از جانب متولیان دولتی و خصوصی صورت نگرفته است.


برگزاری دومین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی که 17، 18 و 19 آذر ماه 1391 با شرکت بیش از 1200 نفر از مدیران و کارشناسان و در میان استقبال باشکوه متخصصان داخلی و خارجی برگزار شد، پاسخی مثبت به اعتمادی است که به عنوان اصلی ترین سرمایه در اختیار دست اندرکاران این رویداد عظیم قرار گرفت.


از اعتماد شما به دست اندرکاران و برگزارکنندگان کنفرانس و از این که در اجرایی کردن ایده ها و برنامه های توسعه و اعتلای روابط عمومی در ایران ما را یاری می نمایید سپاسگزار بوده و از کاستی های احتمالی پوزش می طلبیم.
امید آن که با همراهی شما گامی دیگر به جلو برداریم.

وبسایت کنفرانس: www.irancpr.ir