گزارش برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

 

اشاره

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با موضوع "آینده پژوهی روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی با تاکید بر ایران ١۴٠۴" ششم دی ماه 1394 با همکاری مراکز مختلف آموزشی، دانشگاهی و صنفی و با شرکت بیش از 600 نفر از مدیران و کارشناسان روابط عمومی سراسر کشور در مرکز همایش‌های بین المللی المپیک برگزار شد.

 

آینده پژوهی در روابط عمومی ها جایگاه چندانی ندارد
  رییس انجمن متخصصان روابط عمومی ایران با تاکید بر این که آینده پژوهی در حوزه روابط عمومی ها هنوز جایگاه چندانی ندارد گفت: اعتقاد داریم آینده پژوهی دارای منشا مشابه در روابط عمومی است که متخصصان روابط عمومی از طریق آموزش، پژوهش، برنامه ریزی و یکپارچه سازی فعالیت ها می توانند برنامه های آینده نگرانه را ایفا کنند.
مهدی باقریان در آیین دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با اظهار این مطلب، گفت: مطالعات آینده و آینده پژوهی در دین مبین اسلام به ویژه قرآن و فرمایشات گوهربار پیشوایان دینی ما جایگاه ویژه دارد و تاریخ کشور عزیزمان ایران سراسر از مآل اندیشی برای ترسیم آینده های احتمالی است.

وی افزود: در متن های دینی و اساطیری ایران باستان و ادبیات پارسی این مرز و بوم، مملو از پیش بینی آینده، حدس زدن و آرزو کردن برای فردا و آینده بهتر است.

به گفته وی برای مثال اندیشه آرمانی که پژواک آروزهای انسان برای دستیابی به کمال و رستگاری است در کتاب اندیشه های اهل مدینه فاضله ابونصر فارابی متبلور است.

رییس انجمن متخصصان روابط عمومی اضافه کرد: یا در بررسی تاریخچه آینده پژوهی، به آثار ابن خلدون و نظرات و اندیشه های آن به عنوان یک تاریخ نگر، مردم شناس و سیاستمدار برمی خوریم.

به گفته باقریان در این کتاب ابن خلدون مثالی از طرح نظریه تکرار تاریخ در یک چرخه شش نسلی که سعی دارد رویدادهای احتمالی آینده را پیش بینی کند آمده که مسلما بخشی از آینده پژوهی به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در فرمایشات گوهربار پیشوایان دینی ما به اهمیت آینده پژوهی و فعالیت های آینده نگرانه تاکید بسیاری شده است به عنوان مثال حضرت علی (ع) می فرماید آن کس که به استقبال آینده برود بصیرترین است و آن که به آینده پشت می کند سرانجام سرگردان می ماند.

وی افزود: در سال های اخیر بسیاری از سازمان ها و شرکت های بزرگ برای برنامه ریزی استراتژیک قدرتمند برای آینده آماده می شوند.

باقریان گفت: در برخی کشورها، سازمان ها و شرکت ها، کمیته ها و شوراهای مختلف با مسوولیت فعالیت های پیش بینی و آینده پژوهی تشکیل شده و تعداد گروه های تحقیقاتی و عملیاتی درگیر در این فرایند مرتب در حال افزایش است.

رییس انجمن متخصصان روابط عمومی افزود: پیش بینی یکی از ابزارهای بسیار مهم برای متخصصان روابط عمومی برای درگیر شدن در مکالمه سریع در مورد مسایل آینده با استفاده از ایده های سازنده است.
باقریان در پایان گفت: متخصصان روابط عمومی بایستی برنامه ها و استراتژی های خود را براساس آنچه می تواند آینده مثبت تر را برای مخاطبان و مشتریان و به طور کلی جامعه بشری تشکیل دهد بپردازند، چون این آینده همانگونه که می تواند حیات یک سازمان پویا را تضمین کند می تواند شیرازه یک سازمان بی برنامه را از هم بپاشد.

باقریان در بخش پایانی سخنان خود یادآور شد: پس از برگزاری این کنفرانس کتاب مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران به چاپ خواهد رسید و برای 100 نفر از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس گواهی مهارت حرفه‌ای صادر خواهد شد.

 

پيـام آمبل سانچز دي والتر رييس انجمن بين المللي روابط عمومي 2015به دوازدهمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران
به عنوان رييس انجمن بين المللي روابط عمومی مايلم تبريک خود را به ايران براي برگزاري دوازدهمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي با موضوع جالب "روابط  عمومي و آينده  پژوهي" ارايه نمايم.

روابط عمومي در تمام جنبه هاي روابط شخصي، فردي، اجتماعي و سازماني نقشي کليدي ايفا مي کند. امروزه روابط عمومي، حرفه اي قابل احترام و با ارزش مي باشد.

در سال جاري همه ما از مجموعه حوادث غم  انگيزي در کشورهاي مختلف متاثر گشتيم و از خود پرسيديم: پاسخ ما چيست؟ پاسخ به اين سوال بايد رجوع به آنچه که ما به بهترين نحو انجام مي دهيم؛ به عبارتي ارتباط و انتقال حقيقت باشد. ارتباط خوب که شيوه اي براي روشن ساختن ابهامات اطلاعات غلط است به گونه اي برقرار مي شود که به ارايه بازخورد قابل اعتماد منتهي گردد. در مواجهه با حوادث خشونت آميز، ارتباط گران مي بايست صبور، مسئول و گذشته از همه موارد، صادق باشند. حقيقت نه تنها ما را رها مي سازد بلکه منجر به بازيابي اميد و اعتمادسازي مي گردد.

اساس يک روابط عمومي صادقانه، مسئوليت اجتماعي است که منجر به ايجاد شهرت و اعتبار براي يک سازمان مي گردد. روابط عموميِ مبتني بر گفت و گو و شکيبايي براي جامعه ضروري است.
انجمن بين المللي روابط عمومي مفتخر است بار ديگر با کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران مشارکت نمايد. مايلم بهترين آرزوهاي خود را تقديم جناب آقای مهدي باقريان رييس انجمن متخصصان روابط عمومي ايران و دبيرکل اين کنفرانس و همچنين يکايک افرادي نمايم که در اين رويداد مهم حضور مي يابند.

روابط عمومی ها نیاز به پویایی دارند
مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه روابط عمومی ها در کشور ما نیاز به پویایی، برنامه ریزی و نگرش استراتژیک دارند، گفت: بر این اساس از منظر مدیریت استراتژیک هر سازمانی باید ماموریت خود را تعریف و در راستای این ماموریت، اهدافش را مشخص کند.
محمد مهدی مظاهری گفت: در ایران حرفه روابط عمومی مانند سایر رشته های علوم انسانی مورد توجه قرار نگرفته و توسعه ارتباطات هم نتوانست در این حرفه تاثیر آنچنان بگذارد.

به گفته وی با اینکه روابط عمومی ها از عناصر و نقش بنیادین در هدایت افکار عمومی دارند اما آنچنان که باید و شاید پویایی و تحرک و نشاط در آنها دیده نمی شود و نیاز است که این سه عنصر در این حرفه تقویت شود.

مشاور عالی وزیر ارشاد گفت: روابط عمومی به جوامع نوین تعلق داشته و در روند پیدایش و رشد سازمان های نوین برای تسهیل ارتباط میان سازمان ها با محیط درونی و بیرونی، گروه های تاثیر گذار و تاثیر پذیر از سازمان، افکار عمومی، رسانه ها وسازمان های دیگر ایجاد شده است.

به گفته مظاهری روابط عمومی با ایفای کارکردهای اطلاع رسانی و اطلاع یابی، ایجاد و حفظ ارتباطات دو سویه و تفاهم متقابل بین سازمان و مخاطبان و جلب اعتماد و مشارکت مخاطبان به سازمان، کمک به مدیریت برای همگام شدن با تغییرات محیطی، نزدیک کردن نگرش های مخاطبان با سازمان و متقابلا نزدیک کردن اقدامات و نگرش های سازمانی با مخاطبان به پویایی و رشد توسعه سازمان در محیط و در راه رسیدن به اهداف و استراتژی های آن کمک می کند.

وی افزود: این در حالی است که روابط عمومی از اجزا و عناصر اصلی ارتباطات است و در ایجاد بسترهای مشارکت ذهنی و عینی نقش نهادی و بنیادی دارد.

مظاهری اظهار داشت: جنس و ماهیت مجموعه وظایف و فعالیت های روابط عمومی به طور عمده، ارتباطی، تعاملی و تبادلی است و امر مشارکت نیز با مقوله اطلاع رسانی که از مهمترین رویکردهای روابط عمومی هاست آغاز می شود.

مشاور عالی وزیر ارشاد ادامه داد: یکی از عواملی که در سرنوشت هر گروه و فرد اهمیت و ارزش دارد و آن ها را برای رسیدن به هدف شان یاری می دهد، کیفیت رابطه آن ها با افراد و موسساتی است که با آن سر و کار دارند.

مظاهری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نیاز روابط عمومی های کشور به پویایی، برنامه ریزی و نگرش استراتژیک و تعریف ماموریت های هر سازمان برای رسیدن به اهداف مشخص گفت: لازم است مدیر روابط عمومی در سازمان نه در زیر مجموعه، بلکه خود یک مجموعه باشد در کنار رییس سازمان با پتانسیل های لازم، امکانات رسانه ای و یک تیم کاری.

مشاور عالی وزیر ارشاد تصریح کرد: این در حالی است که در شرایط کنونی بر اساس نظر کارشناسان، روابط عمومی ها در ایران با چالش های متعددی همچون تشکیلات، اعتبارات، آموزش، نحوه عمل، نیروی انسانی، وجود نگرش های منفی و نداشتن متولی مشخص دست و پنجه نرم می کنند و به جاست با انجام مطالعات و بررسی های لازم اساسا معلوم شود که روابط عمومی در کشور ما دارای چه جایگاهی و به چه رویه و رویکردی برای بهبود موقعیت و افزایش اثر گذاری نیاز دارد.

 

معاون رئیس‌جمهور: نقش روابط‌عمومی‌ها در جامعه اعتمادسازی است
حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در سخنانی با اشاره به فرا رسیدن هفته وحدت، گفت: روابط عمومی‌ها باید نسبت به مسایل و رویدادهای مختلف جامعه و افکار عمومی کاملا آگاه بوده و رابط و واسط جامعه و نظام باشند و بتوانند اهداف و افکار نظام را به مردم منتقل کنند.
حجت‌الاسلام شهیدی خطاب به فعالان این حوزه تاکید کرد: شما زمانی موفق می‌شوید که بتوانید آرامش را در جامعه به وجود آورید که این کار هم با ارائه اطلاعات صحیح به مردم و رعایت امانت در انتقال این اطلاعات میسر است. در واقع نقش روابط عمومی‌ها در جامعه باید اعتمادسازی باشد و زینت اصلی آنها هم باید اخلاق اسلامی باشد.
وی در پایان گفت: در فضای ارتباطی امروز که در جامعه ما حاکم است، متاسفانه گاهی می‌بینیم اطلاعات نادرستی در اختیار جامعه گذاشته می‌شود که البته باید بکوشیم در این زمینه صداقت و اعتمادسازی را گسترش دهیم و روابط عمومی‌ها باید آنقدر رشد کنند که به معتمد مردم تبدیل شوند.

 

روابط عمومی امروز، سایبر، بیدار و آنلاین است
 
وزیر ارشاد در پیامی به دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران بیان کرد: روابط عمومی امروز روابط عمومی سایبر، بیدار و آنلاین است.
در متن پیام علی جنتی آمده است: «ارتباطات، اولین عنصر و اساسی‌ترین اصل مورد نیاز بشر و پایه تشکیل جوامع بشری است و از آن به عنوان یکی از بنیادی‌ترین دانش‌ها و مهم‌ترین عوامل تعالی و پیشرفت جوامع انسانی یاد می‌شود. همین موضوع کافی است تا اهمیت و ضرورت شکل گیری روابط عمومی‌ها در حلقه‌های در هم پیچیده روابط میان گروه‌ها، جوامع، ملت‌ها و کشور‌ها مشخص گردد. بی‌توجهی به روابط عمومی به منزله از دست دادن بخش مهمی از ارتباطات با دنیای بیرونی است.
از پیدایش روابط عمومی در ایران بیش از نیم قرن می‌گذرد اما هنوز روابط عمومی‌ها با چالش‌های مختلفی برای اثبات هویت و جایگاه خود دست و پنجه نرم می‌کنند. اگرچه با تلاش و کوشش متولیان، اساتید و دلسوزان شاهد اعتلای دانش روابط عمومی در کشورمان هستیم اما همچنان جای خالی یک اقدام عملی و بنیادی احساس می‌شود.
روابط عمومی در هر نهاد و سازمانی بار مسئولیت آن مجموعه را بر دوش می‌کشد و صرفا موضوعی تبلیغاتی و تشریفاتی نیست، معتقدم که در کنار دسته بندی سه گانه‌ای که از روابط عمومی‌ها تحت عنوان روابط عمومی توجیه گر، تبیین گر و تحلیل گر ارائه می‌شود باید روابط عمومی آینده نگر را نیز بدان اضافه کرد.
روابط عمومی امروز، روابط عمومی سایبر، بیدار و آنلاین است چرا که مخاطبانش نیز بیدار و آگاهند، از این رو بایددر ایجاد یا تقویت فرهنگ توسعه، در بومی کردن سرمشق‌های توسعه، کشف و معرفی ظرفیت‌های جامعه، باز آفرینی فرهنگی، حفظ تعلق و پیوستگی نقش اصلی خود را ایفا کند.
روابط عمومی‌ها باید گستره حوزه فعالیت‌ها و مسئولیت‌های خود را در دنیای سایبر کنونی باز تعریف کنند و افق دیدشان را از «اکنون نگری» به «آینده نگری» توسعه دهند در غیر اینصورت کارآمدی و کارآئی خود را از دست خواهند داد.
دوران روابط عمومی‌های محصور و محبوس در یک اتاق که به توجیه و تحلیل فعالیت‌های سازمانی می‌پرداختند به پایان رسیده است، اکنون در اتاق شیشه‌ای باید قدم‌های دقیق‌تر و حساب شده‌تری برداشت و مصمم‌تر و محکمتر به فرا‌تر از مرزهای سازمانی خود اندیشید.
همگرائی، هم اندیشی و هم افزایی در راستای افزایش تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی، محور اصلی وظایف روابط عمومی‌های امروزی است، امروز ناگزیر از جهانی اندیشیدن و ملی عمل کردن هستیم از همین رو باید از ظرفیت‌های عظیم ارتباطی و اطلاعاتی برای اعتلای همه جانبه جامعه خویش بهره گیریم.
جامعه امروز به طور روز افزون از جنبه‌های آموزشی، ارتباطات، اطلاعات، اقتصاد،... به تکنولوژی‌های ارتباطی و شبکه‌های اطلاعاتی وابسته شده است.
کار روابط عمومی را باید مسئولیت اجتماعی هر سازمان دانست. هر میزان روابط عمومی در حوزه ایفای مسئولیت اجتماعی خود پیش رو‌تر باشد به‌‌ همان میزان سازمان نیز در انجام وظایفش موفق‌تر خواهد بود.
روابط عمومی‌ها برای تحقق آرمان‌های سازمان و تبدیل قابلیت‌ها به توانمندی‌ها باید از تمامی ظرفیت‌های سازمان خود برای حرکت رو به جلو بهره گیرند.
از همین رو مسئولیت اجتماعی روابط عمومی‌ها در دنیای مجازی امروز در قبال مخاطبان و جامعه، بیشتر و حساستر شده است. در یک کلام می‌توان گفت؛ مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی یعنی گام بر داشتن در راستای اهداف متعالی، احترام به جایگاه و منزلت انسان‌ها و پاسخگویی به حق و حقوق مخاطبان.»
 

 آینده روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی است
 
عضو شورای عالی فضای مجازی، آینده روابط عمومی های پایدار را در تغییر کیفیت مسئولیت اجتماعی و فراگیری فناوری های ارتباطات عمومی و اینترنت عنوان کرد.
حجت الاسلام سید سعید رضا عاملی افزود: آینده روابط عمومی بر مبنای گذشته، حال و مسیر حرکت با تکیه بر عوامل متغیر مرتبط با روابط عمومی ها ترسیم می شود.

به گفته وی، عوامل متغیر مرتبط با روابط عمومی در درجه اول مرتبط با تغییر در کیفیت مسئولیت های اجتماعی روابط عمومی ها و در درجه بعدی مرتبط با فناوری های ارتباطات عمومی است.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران اظهار داشت: مسئولیت اجتماعی به دنبال پایداری شرکت ها، صنایع و خدمات تجاری است و پایداری مفهومی چند وجهی است که از یک سو افزایش بهره وری و ارزش افزوده را دنبال می کند و از سوی دیگر به همه ذینفعان مرتبط با سازمان / شرکت توجه حقوقی و مسئولانه داشته و در جهت دیگر به سلامت انسان، محیط زیست و استمرار و پایداری سالم منابع، خدمات و فعالیت ها و کیفیت زندگی برای نسل آینده توجه می کند.

حجت الاسلام عاملی اضافه کرد: پایداری محصول یک انسجام، خلاقیت و یکپارچگی معطوف به افزایش رضایت همه ذینفعان به ویژه مشتری است که باید توجه کرد در میان ذینفعان محور اصلی که رضایت آنها به سایر ذینفعان سرایت می کند، رضایت مشتریان است.

عضو شورای عالی فضای مجازی کشور تصریح کرد: با این رویکرد روابط عمومی به عنوان نهاد اصلی برای تعریف، اجرا و نظارت بر حسن اجرای کدهای مسئولیت اجتماعی شرکت ها / سازمان ها عمل می کنند و کدهای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها را با رویکرد توسعه و پیشرفت پایدار دنبال می کنند.

حجت الاسلام عاملی قرار گرفتن و نهادینه شدن هوشمند کدهای مسئولیت اجتماعی در روندها و فرایندهای جریان اطلاعات پیوند هوشمندی را بین فناوری های ارتباطات عمومی و مسئولیت های اجتماعی فراهم می کند.

به گفته وی دامنه نفوذ این موارد به همه چیزها که موضوع اینترنت همه چیزها یعنی آدم، اشیاء، اطلاعات و فرایندها سرایت کرده و گستره تسهیل شده و مسئولانه ای از ارتباطات عمومی را تامین می کند.

وی گفت: به عبارتی این موضوعات به پیوند خوردن کدهای مسئولیت اجتماعی فناوری های ارتباطات عمومی، روابط عمومی و ساختار شرکت تبدیل به نظام و سیستم خودکار می شود.

 

روابط عمومی نوين با مسئوليت اجتماعی  گره خورده است
می دانيم که در جديدترين فهم ها از روابط عمومی، معنای اين نهاد از ارتباطی در حد سخنگو بودن و مدافع بودن، به نوعی پذيرش مسئوليت اجتماعی برای سازمان متبوع خود و کوشش در جهت ايفای اين نقشِ مسئولانه تغيير يافته است.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) با اظهار این مطلب گفت: بر اساس آخرين تعريف ها سه مؤلفه محوری در فهم روابط عمومی وجود دارد که می تواند موضوع نوعی تحليل فرهنگی باشد: مؤلفه خود به مثابه سازمان متبوع و ديگر به مثابه عموم، مؤلف ارتباط  و مؤلفه سودبری متقابل. آنچه بيشتر محصول نگرش های جديد به روابط عمومی است، همين مؤلفه اخير است که نقش روابط عمومی را از جلب يکسويه سود به نفع سازمان متبوع به سوی پذيرش مسئوليت اجتماعی سازمان، درک اين مسئوليت ها در فضای ارتباطی و کوشش برای ايفای آنها سوق داده است و همين تحول در نگرش است که روابط عمومی نوين را با مسئوليت اجتماعی بيشتر و بيشتر گره می زند.
به گفته دکتر احمد پاکتچی اما اين که ماهيت فعاليت در روابط عمومی نوعی ارتباط باشد، و اين که در اين فضای ارتباطی، مانند هر ارتباط ديگری دو طرف گفت وگو وجود داشته باشد، تقريباً در همه تعريف ها از روابط عمومی به نوعی می-گنجد. در مقام تحقق ارتباط، طرفين درگير از يک سو روابط عمومی به عنوان نهادِ ارتباطیِ سازمان متبوع و از سوی ديگر هر آنچه غير باشد، به عنوان عموم مطرح است و اين مبنای شکل گيری نوعی الگوی خود و ديگر در ارتباط روابط عمومی هاست.

وی گفت: وجود چنين ساختاری، ما را قادر می سازد تا از الگوهای خود و ديگر در نشانه شناسی فرهنگی و مدل های روابط بينافرهنگی برای مطالعه روابط عمومی استفاده کنيم و آن را در اين فضا بومی سازی نمايم. اين که فرهنگ ها چگونه برای تمايز خود از ديگری از رمزگان هايی استفاده می کنند که در پس آن نوعی دفاع از حريم خود و جلب منابع برای خود وجود دارد، به خوبی می توان در مطالعه روابط عمومی استفاده گردد.

 

 روابط عمومی ها امروز با چالش های اقتصادی و اجتماعی دست به گریبانند
عضو هیات مدیره موسسه روابط عمومی مالزی نیز در این کنفرانس گفت: حرفه روابط عمومی با موقعیت منحصر به فردی به نام جامعه، با چالش های امروزی -هم اقتصادی و اجتماعی- دست به گریبانند.
تنگ کو آدریان اسماعیل افزود: روابط عمومی مدرن از جنگ تبلیغات در سراسر جنگ جهانی اول ظهور یافت و در عصر به کار گیری آگاهانه رسانه متولد شد.

عضو هیات مدیره موسسه روابط عمومی مالزی افزود: امروز در عصر اطلاعات روابط عمومی ها بیشتر به چالش کشیده می شوند و به همین سبب سازمان ها کنترل گفت وگوی خود با مشتریان را از دست می دهند.

به گفته آدریان اسماعیل، منابع، به طور فزاینده ای، اغلب به صورت آنلاین در حال شکل دادن به نظرات مردم هستند.

این فعال حرفه روابط عمومی گفت: گسترش سریع رسانه های اجتماعی، اعتماد میان مردم را بیشتر از بین برده است که این باعث نابودی تقریبا سریع برندهای ارزشمند می شود.

به گفته وی، این خرابکاری ها بقیه سیستم به طور موج گونه تحت تاثیر قرار می دهند، در نتیجه بر متخصصان روابط عمومی فشاری بیشتری وارد می آید تا بتوانند اقدامات شان را به نتایج مثبت برگردانند.

عضو هیات مدیره موسسه روابط عمومی کشور مالزی تصریح کرد: به جای این که روابط عمومی ها به راهبردی برای بیان یا سرکوب اطلاعات تبدیل شود، اکنون، زمانی که احزاب از رسانه های اجتماعی برای دستور جلسات شخصی خود استفاده می کنند، مقابله با موانع کنترل آسیب یکی از وظایف روابط عمومی ها محسوب شده است.

آدریان اسماعیل اظهار داشت: رسانه های اجتماعی، برای اهداف یک سازمان هم می توانند خروجی بد و هم خروجی خوب داشته باشند.

به گفته وی، به هر حال تعلق خاطر مردم به رسانه های اجتماعی هم می تواند به نوعی حواس پرتی و گیجی ایجاد کند که به نحوی بر نقش روابط عمومی امروز تاثیرگذار است.

این فعال حرفه روابط عمومی در خاتمه گفت: در حالی که گیجی و تصور نادرست ناشی از رسانه های اجتماعی در حال تبدیل شدن به آزمایشات بیشتر برای متخصصان روابط عمومی است، آنها می توانند فرصت منحصر به فرد برای متخصصان این حرفه فراهم سازند تا پیشرفت کرده و در نهایت امروز و در آینده ای که می آید، مفهوم خود را (روابط عمومی) ثابت کنند و از این طریق باعث افزایش اهمیت و ارتباط شوند.

 

بیانیه پایانی کنفرانس
شرکت کنندگان دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با صدور بیانیه پایانی خود از مسوولان کشور خواستند نسبت به تقویت جایگاه روابط عمومی ها در سازمان های دولتی بیش از پیش اهتمام ورزیده و از تصمیمات تنزل جویانه این دستگاه مهم ارتباطی جدا اجتناب نمایند، چون در شرایط فعلی تنزل جایگاه روابط عمومی با توجه به ماموریت های آن هیچ گاه به صلاح نبوده و نخواهد بود.
در این بیانیه آمده است: دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی و در شرایط پیشرفت های کشور در سایه هدایت رهبری عظیم الشان انقلاب و نیز تلاش و استقامت دولت تدبیر و امید برای سربلندی ایران اسلامی در عرصه های جهانی برگزار می شود.

برگزاری دوازدهمین کنفرانس روابط عمومی، با تجربه های طولانی که حاصل همکاری و مشارکت وسیع استادان، محققان، مدیران، کارگزاران و همه حامیان و شرکت کنندگان در این کنفرانس است، بیانگر توانمندی، استقامت، بصیرت، هوشمندی و تعهد تک تک اعضای خانواده بزرگ روابط عمومی ها است که همچنان بر تحقق عملی اخلاق اسلامی- ایران، مسوولیت پذیری و خدمت خالصانه به مردم متعهد هستند.

در این بیانیه آمده است: با گذشت دوازده سال از عمر این کنفرانس، اکنون می توان گفت که دست یابی به نظریه روابط عمومی اسلامی- ایران با داشتن تجربه های علمی و عملی بیش از هر زمان دیگر امکان پذیر شده است.

این بیانیه خاطرنشان کرده است: دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، با شعار مسوولیت اجتماعی و آینده پژوهی روابط عمومی و با مشارکت و همکاری دانشگاه های مختلف، سازمان ها و نهادهای مرتبط، استادان، پژوهشگران، مدیران، کارگزاران و علاقه مندان به این حوزه مهم ارتباطی، در صدد است همگام با تحقق الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی در دهه چهارم و دهه های بعد انقلاب اسلامی، نگاهی گسترده تر و فراتر به تحولات جهانی در این حوزه مهم ارتباطی انداخته و چشم انداز جایگاه ایران اسلامی را در این زمینه مورد تثبیت قرار دهد.

این بیانیه ابراز امیدواری کرده است که این کنفرانس توانسته باشد در راستای این آرمان بزرگ، با بصیرت و تدبیر کامل در ایجاد شرایط فرهنگی، اخلاقی، انسانی و در حقیقت همه آنچه که در اصول اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است، در ایجاد محیط امن، فرهنگ ساز، هویت محور، دین پرور و اخلاق مدار در بکارگیری حوزه های مختلف مربوط به روابط عمومی گام بردارد و در فرایند تعالی جامعه است ایران سهیم باشد.

در این بیانیه شرکت کنندگان در دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، ضمن قدرشناسی از زحمات دست اندرکاران برگزاری این کنفرانس و تاکید بر ضرورت ادامه کنفرانس های علمی و تخصصی با معیارهای جهانی، اجرای کامل مفاد این بیانیه که زمینه ساز ارتقاو اعتلای روابط عمومی ایران است را خواستار شدند.

نویسندگان این بیانیه تصریح کردند تعهد به همدلی و همزبانی در کلیه سطوح کشور، ضامن تحقق برنامه های پیشرفت اسلامی- ایرانی، اقتصاد مقاومتی، مدیریت جهادی و توسعه پایدار می باشد.

در این بیانیه آمده است: توجه به شرایط کنونی کشور به ویژه در حوزه ارتباطات جهانی، ضرورت توجه به آینده نگری و آینده پژوهی را برای دست یابی به آینده ای درخشان، امنیت پایدار، تعامل آگاهانه و گسترش تعاون و همدلی در سطح کشور، منطقه و جهان را مورد تاکید قرار می دهد.

این بیانیه می افزاید فهم عمیق مسوولیت اجتماعی در حوزه روابط عمومی همراه با مسوولیت پذیری آگاهانه برای گسترش اخلاق ارتباطی، صداقت در وجهه سازی، مردم مداری، شفاف سازی در اطلاع رسانی و خدمت رسانی صادقانه به عموم مردم، وظیفه همه اعضای خانواده بزرگ روابط عمومی است.

در این بیانیه آمده است: التزام به معیارهای اخلاق اسلامی برای برقراری و گسترش ارتباطات مبتنی بر ایمان، اعتماد، صداقت و برابری در کلیه سطوح مدیریتی و تشکیلاتی سازمان های روابط عمومی در سطح کشور مورد تاکید می باشد از جمله مفاد این بیانیه است.

نویسندگان این بیانیه تصریح کردند همچنین بکارگیری مناسب و مفید شبکه های اجتماعی همراه با مسوولیت پذیری برای ایجاد فضای سالم ارتباطی، محتوای مفید، ارتباطات موثر، اخلاق مدار و فرهنگ ساز یک ضرورت اجتماعی و یک برنامه ای آینده نگر است.

این بیانیه می افزاید فرایند ایجاد اعتمادسازی میان مردم و کلیه سازمان ها در سطح کشور مستلزم توجه جدی و عمیق به آموزش های نظری و عملی مطلوب، تبادل تجربه های مفید، توجه به نیازهای اساسی، ایجاد فضای تبلیغاتی اخلاق مدار و صداقت در ارائه خدمات موثر است.

در این بیانیه آمده است: همکاری روابط عمومی ها و رسانه ها در کلیه زمینه ها، نه تنها باید به یک جریان مداوم، فعال و گسترده تبدیل شود، بلکه باید از هر گونه سیاه نمایی، غرض ورزی، تفرقه و اختلاف، بزرگنمایی دروغین و اغفال جامعه با نشر محتوای غیرصادقانه به دور باشد.

این بیانیه می افزاید تقویت هویت اسلامی- ایرانی، در سطح کشور، منطقه و جهان نیازمند فهم عمیق، تجربه دانش بنیان، و عمل متعهدانه است که می تواند در بهترین وجه آن در شیوه های ارتباطی سالم و اقدام آگاهانه روابط عمومی ها در سطح کشور و جهان صورت گیرد از دیگر مفاد مهم این بیانیه توسط شرکت کنندگان این کنفرانس عنوان شده است.

دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی روز یکشنبه ( ششم دیما 94) با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و کشوری و حضور بیش از 600 نفر از میهمانان داخلی و خارجی دست اندرکار حرفه روابط عمومی و علوم ارتباطات در مرکز همایش المپیک برگزار شد و در پایان ضمن قرائت بیانه از برگزیدگان روابط عمومی ایران و تجلیل به عمل آمد.

 

انتشار ویژه نامه دوازدهمين کنفرانس بين المللي روابط عمـومي ايران
سی و هفتمین شماره فصلنامه «کارگزار روابط عمومی» ویژه دوازدهمين کنفرانس بين المللي روابط عمـومي ايران منتشر شد.
به گزارش ستاد خبری کنفرانس، در این شماره مطالب زیر به چشم می خورد:
آينــده از آن روابط عمـومي فکـور است
روابـط عمـومي موفـق، روابط عمومي آينـده پـژوه
روابـط عمـومي، عصري که گذشت و آينده اي که مي آيد
پيـام رييـس انجمـن بيـن المـللي روابط عمـومي به دوازدهمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران
معرفی دوازدهمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران
آينده  پژوهي
آينده  پژوهي در روابط عمومي
پـژوهش در روابط عمومي آينده گرا
روابط عمومي، اخلاق حرفه اي و مسوليت اجتماعي  و غیره
 

انتشار لوح فشرده دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
 لوح فشرده دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران منتشر شد.
 این لوح فشرده شامل بروشور معرفی کنفرانس، چکیده سخنرانی، مقالات برگزیده، برگزیدگان جشنواره، پوستر کنفرانس و اسپانسرها در اختیار شرکت کنندگان کنفرانس قرار گرفته است.

 

برگزیدگان سیزدهمین دوره جوایز طلایی روابط عمومی در سال 1394
مدال روابط عمومی
جناب آقای مهندس سیدهادی میرباقری
مدیرکل محترم روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروپارس

نرم افزار روابط عمومی
جناب آقای منصور شیخ الاسلامی
رییس محترم اداره کل روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مهر اقتصاد

برنامه عملیاتی
جناب آقای دکتر محمدجواد کبیر مدیر عامل محترم سازمان بیمه سلامت ایران

کمپین
جناب آقای رضا لیاقت ورز مدیر محترم روابط عمومی بانک کشاورزی

مسئولیت اجتماعی
جناب آقای مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل محترم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
جناب آقای مهندس محمد حاجی آقازاده مدیر عامل محترم شرکت صنعتی معدنی مولیبدن مس آذربایجان

فرهنگ سازی
جناب آقای حبیب اله رشیدارده مدیرکل محترم روابط عمومی بانک ملی
جناب آقای مهندس محسن نقیلو مدیرکل محترم روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
سرکار خانم فاطمه قدیمی حرفه مدیر محترم روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت

ارتباطات آنلاین
جناب آقای مهندس ناصر رزاق منش مدیر کل محترم روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
جناب آقای رسول ساجدی مدیرکل محترم روابط عمومی شرکت سهامی بیمه ایران
پژوهشگاه صنعت نفت

دیپلماسی شهری
جناب آقای محمدعلی فرجی مدیرکل محترم مرکز ارتباطات راهبردی و امور بین الملل شهرداری کاشان

ارتباطات رسانه ای
جناب آقای مهدی عزیزی ها مدیر کل محترم روابط عمومی و امور بین الملل بیمه پارسیان

مدیریت رویداد
جناب آقای عارف دورقی سرپرست محترم روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر
 

انتشارات – ويژه نامه
جناب آقای مهندس صادق سکری مدیرکل محترم روابط عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای علی اصغر سالمی رییس محترم روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
جناب آقای سیدعلی میرافضلی مدیر محترم روابط عمومی شرکت مس منطقه کرمان
جناب آقای علیرضا قانع مدیرعامل محترم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت
جناب آقای حامد جعفرزاده مدیر محترم روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
سرکار خانم معصومه طاهرخانی مدیر محترم روابط عمومی شرکت کارگزاری صندوق بازنشستگی کشوری (صبا جهاد)
 

کارشناس برتر

جناب آقای علی فصیحی معاون محترم روابط عمومی شرکت سهامی بیمه ایران کارشناس برتر روابط عمومی

حامیان
جناب آقای مهندس مسعود بمانی پور مدیرعامل محترم شرکت پیشگامان تجارت سیار
جناب آقای شهرام گیل آبادی مشاور محترم شهردار و رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران
جناب آقای سعید جعفری مدیر بازاریابی و تبلیغات شرکت سارونه
جناب آقای حسین شمس مدیر عامل محترم شرکت پویارسانه (نیوزهاب)
جناب آقای طاهر شاه نظر رییس محترم هیات مدیره شرکت آریا چرم