نمایشگاه:

دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

با موضوع: روابط عمومی یکپارچه

 

 

 

 

 

 

 

دریافت کاربرگ ثبت نام

 

در نظر است به منظور اطلاع رسانی در خصوص فعالیت ها، توانمندی ها و نتایج مطالعات و تحقیقات سازمان ها و موسسات و فعالیت های روابط عمومی های سراسر کشور، نمایشگاهی در کنار کنفرانس برگزار گردد. لذا از همه ادارات روابط عمومی، موسسات تبلیغاتی، فرهنگی، اطلاع رسانی و غیره دعوت می گردد دستاوردهای خود را در این نمایشگاه در معرض دید علاقمندان و بهره برداران قرار دهند.