اين دانشگاه از جمله دستاوردهاي ماندگار انقلاب اسلامي مي باشد كه با هدف ارتقاي سطح دانش و فرهنگ جامعه ، تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور ، ايجاد زمينه مناسب براي فعاليت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلاي دانش و پژوهش كه در اردیبهشت ماه سال1361با حمایت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران پا به عرصه وجود گذاشت. ادامه