بسته‌های پیشنهادی

 

برای حمایت از کنفرانس بين‌المللی روابط‌عمومی

 

عنوان بسته

طلایی

نقره ای

برنزی

عادی

ثبت نام رایگان در کنفرانس

7 نفر

5 نفر

3 نفر

2 نفر

نصب لوگو در وبگاه کنفرانس

*

*

*

*

معرفی در ویژه نامه کنفرانس

(معرفی/ آگهی/ گزارش آگهی)

3 صفحه
آگهی/ گفتگو

2 صفحه
آگهی/ گفتگو

2/1 صفحه
آگهی

-

توزیع بروشور همراه با کيف اهدايی

*

*

*

*

درج لوگو بر روي پوستر

*

*

*

*

درج لوگو در بنرهای داخل سالن

*

*

*

*

اهداء تنديس و لوح ويژه

*

*

*

-

نصب بنر در شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ايران (شارا)                    www.shara.ir

3 ماه

دو ماه

يک ماه

-

درج آرم در کليه بسته هاي انتشاراتی

*

*

 

*

تيزر 30 ثانيه ای

*

-

-

-

اختصاص يک عدد استند بر روی سن

*

*

*

-

حضور مدير عامل در افتتاحيه و مراسم اهداء جوايز

*

*

-

-

هزینه بسته

500 میلیون ریال

400 میلیون ریال

300 میلیون ریال

200 میلیون ریال