موسسه کارگزار روابط عمومی

مدارک لازم برای درخواست و یا تمدید عضویت

عضویت حقیقی

 

عضویت اصلی

این عضویت شامل مدیران و کارشناسان (در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا) در گرایش های روابط عمومی، ارتباطات، تبلیغات و بازاریابی می شود.

 

مدارک لازم عبارتند از:

1- تکمیل فرم درخواست عضویت حقیقی

2- یک قطعه عکس 4×3

3- رونوشت آخرین مدرک تحصیلی

4- ارسال اصل فیش بانکی برای حق عضویت سالانه

 

عضویت دانشجویی

این عضویت شامل دانشجویان رشته های روابط عمومی، ارتباطات، تبلیغات و بازاریابی در دوره های کاردانی و کارشناسی شاغل تحصیل در دانشگاه ها می شود.

 

مدارک لازم عبارتند از:

1- تکمیل فرم درخواست عضویت حقیقی

2- یک قطعه عکس 4×3

3- گواهی اشتغال به تحصیل یا فتوکپی کارت دانشجویی که در آن تاریخ اعتبار کارت درج شده باشد.

4- ارسال اصل فیش بانکی برای حق عضویت سالانه

 

تمدید عضویت حقیقی/دانشجویی

1- اصل یا کپی کارت عضویت انجمن

2- یک قطعه عکس

3- رونوشت آخرین مدرک تحصیلی (برای فارغ التحصیلان کارشناسی به بالا)

4- کپی کارت دانشجویی که اعتبار آن مشخص باشد. (فقط برای دانشجویان کارشناسی و کاردانی)

5- اصل فیش بانکی پرداخت حق عضویت

 

 

  5/000/000 ریال برای سایر اعضا

 

 

 

موسسه کارگزار روابط عمومی

مدارک لازم برای درخواست و یا تمدید عضویت

عضویت حقوقی

 

این عضویت شامل واحدها و ادارات روابط عمومی موسسات دولتی و غیردولتی می شود.

 

مدارک لازم عبارتند از:

1- تکمیل فرم درخواست عضویت حقوقی

2- تکمیل فرم درخواست عضویت حقیقی برای سه نفر از اعضای سازمان

3- نامه درخواست سازمان به موسسه مبنی بر درخواست عضویت حقوقی و معرفی سه عضو حقیقی (معرفی سه نفر از اعضاء شرکت/سازمان به عنوان عضو حقیقی به صورت اختیاری است)

4- کپی اساسنامه سازمان/ شرکت

5- کپی آخرین روزنامه رسمی تغییرات سازمان/ شرکت

6- کپی روزنامه رسمی ثبت سازمان/شرکت

7- سه قطعه عکس از هر یک از سه نفر از اعضای شرکت/ سازمان

8- رونوشت مدرک تحصیلی هر سه عضو حقیقی

9- اصل فیش بانکی حق عضویت یکساله به مبلغ 50/000/000 ریال

 

تمدید عضویت حقوقی

1- فیش پرداخت حق عضویت حقوقی

2- ارسال مدارک تمدید عضویت حقیقی برای سه نفر عضو معرفی شده از سوی شرکت/ سازمان

3- اصل لوح عضویت