گزارش برگزاری نخستين همايش بين المللی روابط عمومی2

22 آبان 1388

مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما

 

رسانه جديد، ابزار جديد، مخاطبان جديد

 

 نخستين همايش بين المللي روابط عمومي دو با هدف آشنايي فعالان عرصه روابط عمومي كشور با دستاوردهاي نوين صنعت روابط عمومي، 22 آبان ماه 1388 در سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار شد.

 

نخستين همايش بين المللي روابط عمومي2، با هدف آشنايي بيشتر فعالان عرصه روابط عمومي با تحولات ناشي از تنوع روزافزون رسانه ها به ويژه در قالب ارتباطات از راه دور و بکارگيري اين ابزارها در مسير تحقق اهداف سازماني با حضور متخصصان، مديران، کارشناسان روابط عمومي و مديران ارشد بازاريابي، سازمان هاي کارآفرين و صاحبنظران، از سوي موسسه کارگزار روابط عمومي و دبيرخانه دائمي کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران برگزار شد.

 

سرعت تحولات در حوزه رسانه ها و ارتباطات از راه دور و تاثيرگذاري آن بر تعاملات فردي، اجتماعي، سازماني و بين المللي موج جديدي را در روابط عمومي مطرح کرده است که آشنايي با اين تحولات براي فعالان اين حوزه به عنوان عوامل موثر بر تصميم سازي نه تنها ضرورت بلکه امري اجتناب ناپذير است.

 

درک و شناخت روابط عمومي در عصر رسانه اجتماعي، روابط عمومي از طريق کار شبکه آنلاين و آفلاين، همگرايي رسانه و ارتباطات و تاثير آن بر روابط عمومي و ارزيابي تلاش هاي روابط عمومي در رسانه هاي جديد از جمله مباحث تخصصي قابل طرح در اين همايش بود.

 

 دانلود گزارش کامل