جایزه دکتر حمید نطقی

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

جایزه دکتر حمید نطقی (1378-1299) بنیانگذار روابط عمومی نوین ایران، برای همیشه طرز تفکر ما را در مورد روابط عمومی تغییر داد.

 

وی از طریق دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، که خود در شکل دهی آن نقش به سزایی داشت به تربیت نیروهای جوان، خوشفکر، مردم دوست و آشنا به مبانی ارتباطات انسانی و اجتماعی پرداخت.

 

جایزه دکتر نطقی بنیانگذار روابط عمومی ایران به طور خلاصه نام جایزه ای است که به منظور ادای احترام به دکتر نطقی و پاسداشت ارزش هایی که او از آن ها حمایت می کرد، توسط موسسه کارگزار روابط عمومی و دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در سال 1383 طراحی شده است.

 

برندگان جایزه بین المللی دکتر نطقی

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

شادروان پروفسور کاظم معتمدنژاد پدر ارتباطات نوین ایران، اولین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، 1383.
 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

پروفسور جیمز گرونیگ استاد ممتاز روابط عمومی در دپارتمان ارتباطات دانشگاه مریلند کالج پارک آمریکا و مبدع نظریه «تعالی»، دومین کنفرانس  بین المللی روابط عمومی ایران، 1384.
 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

پروفسور علی اکبر جلالی پدر علم فناوری اطلاعات ایران و مبدع نظریه موج چهارم و عصر مجازی در دنیا، نخستین همایش  بین المللی روابط عمومی2، 1388.

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

پروفسور علی اکبر فرهنگی پدر مدیریت رسانه ایران، دومین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی و نهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، 1391.

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

پروفسور سعیدرضا عاملی استاد ارتباطات داتشگاه تهران، دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، 1392.

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

دکتر یونس شکرخواه بنیانگذار روزنامه نگاری آنلاین ایران، یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، 27 مهرماه 1393.

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

 

پروفسور حسن بشیر استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)، پازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، 30 مهرماه 1397.