مقررات عمومی/ شرایط اصلی ثبت نام


1. تکميل و ارایه کاربرگ تقاضاي ثبت‌ نام، به منزله عقد یک موافقتنامه قانونی می‌باشد. به منظور اطمينان از حضور خود در این کنفرانس، لطفا شهریه ثبت‌نام را به طور کامل پرداخت نماييد.


2. هر گونه تقاضا براي کنسل کردن ثبت‌نام باید به صورت کتبی تا یک ماه قبل از برگزاری کنفرانس صورت گیرد. شهریه شما پس از کسر 50 هزار تومان به عنوان هزینه های اداري از شرکت‌کنندگان داخلی، مسترد خواهد شد.

 

 بديهی است در صورت عدم حضور بدون هماهنگی قبلی در موعد مقرر، شهريه به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.

 

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199