News
دانلود تقویم 1398 با تمام مناسبت ها (تقویم رسمی)
۱۱ / ۹ / ۱۳۹۷
 شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- تقویم رسمی سال 1398، با استخراج و تنظیم شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و مناسبت های مصوب شورای فرهنگ عمومی تهیه شده است.
 
 تقویم رسمی سال 1398 را می توانید از اینجا دانلود کنید.